• Köpmangatan 15
  • 070-790 20 83
  • info@ekonomiresurs.com
  • Köpmangatan 15
  • 070-790 20 83
  • info@ekonomiresurs.com

Jag hjälper dig

Ekonomichef/Controller

Kontakta mig
När du behöver en

Ekonomichef/Controller

Jag kan under kortare eller längre tid gå in som controller, redovisnings- eller ekonomichef i ditt företag. Detta kan vara i ett skede när en vakans uppstår eller i ett förändringsskede där många saker måste hända samtidigt, t.ex vid ett systembyte eller bolagssammanslagningar.
Rollen kan till exempel vara att:

  • Ansvara för och säkerställa det löpande arbetet inom ekonomifunktionen
  • Rapportera och analysera det ekonomiska utfallet till ledningen
  • Bistå och utveckla budget- prognos- och rapporteringsprocesser inom företaget
  • Utbilda personalen