Ekonomichef/Controller

 

headJag kan under kortare eller längre tid gå in som controller, redovisnings- eller ekonomichef i ditt företag. Detta kan vara i ett skede när en vakans uppstår eller i ett förändringsskede där många saker måste hända samtidigt, t.ex vid ett systembyte eller bolagssammanslagningar.
Rollen kan t.ex. vara ;

  • Ansvara för och säkerställa det löpande arbetet inom ekonomifunktionen
  • Rapportera och analysera det ekonomiska utfallet till ledningen
  • Bistå och utveckla budget- prognos- och rapporteringsprocesser inom företaget
  • Utbilda personalen